Kayıt

KAYIT KABUL SARTLARI:

 

Kesin kayıt için gerekli belgeler;

  • Velinin Muş Alparslan Üniversitesi Personel Kimlik Kartı fotokopisi.
  • Babanın veya annenin son aya ait kurum amiri tarafından onaylanmış maaş bordroları,
  • Çocuk için sağlık raporu (Sağlık Ocağından Alınabilir)
  • Kan grubunu gösteren belge,
  • Çocuğun dört adet, anne babanın birer adet vesikalık fotoğrafı,
  • Velinin ve çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Varsa çocuğu okuldan almaya velisince yetkili kılınan kişi veya kişilerin fotoğrafları,
  • Kayıt sırasında imzalanacak Kreş ve Anaokulu Kurallarının kabul edildiğine dair sözleşme (Anaokulu birimi tarafından verilecektir.)