Hakkımızda

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu (MİLA),  Muş’un eğitim alanındaki en büyük markası olan Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) bilimsel gücünün, kaynaklarının ve vizyoner yapısının şekillendirdiği altyapısı ve profesyonel kadrosu ile kişisel  özelliklerini  keşfetmeye açık, eleştirel düşünebilen, toplumuna,  ülkesine ve Dünyaya  karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştiren şehrin en özel okul öncesi eğitim kurumudur.

Biz, 5 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 4 mes­lek yüksekokulu ile binlerce öğrencinin eğitim gördüğü MŞÜ’nün akademik bilgi birikiminden güç alıyoruz. MŞÜ’den aldığımız akademik bilgi birikimi ve eğitim altyapısıyla öğrencilerimize üst düzeyde bilimsel ve kaliteli eğitim ortamla­rı sunacağız.

Örneğin Minik Lalelerimizin daha iyi yetişti­rilmesi için okulumuzun bütün personeline Eği­tim Fakültesindeki akademisyenler tarafından hizmet içi eğitimler; okulumuzdaki evlatları­mıza ve ailelerine danışmanlık hizmeti verile­cek. MŞÜ’nün akademik kadrosu ile Minik Lale­lerimizi çeşitli etkinliklerde bir araya getirerek yaşayarak deneyim edinmelerini sağlayacağız. Üniversitedeki akademik birimler ile aktif iş­ birliği yapıp akademisyenler ile evlatlarımızı buluşturacağız. Böylece Minik Lalelerimize, mesleki seçim, mekan tanıma ve sosyalleşerek genel kültür edinme yolunda avantaj sağlayacağız.

Mila’nın vizyonu nedir?

Kaliteli bir okul öncesi eğitimiyle başarılı bir ilkokul eğitimi arasında güçlü bir ilişki olduğu­na inanıyoruz. Bu sebeple okulumuzdaki  evlatlarımız; okuma yazmaya hazırlık çalışma­larının yanı sıra düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma ve değerlen­dirme becerilerini de geliştirecekler. Dikkat ça­lışmaları ve tüm gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler yapacak; kalemi doğru tutma, doğ­ru oturma, kağıdı doğru kullanma alışkanlığı gibi temel kazanımları da edinecekler.

Muş ovasının Minik Lalelerini özenle ve bilgelikle yetiştireceğiz.

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönetmeliği‘ne göre hizmet vermektedir.