Covid-19 Salgını Nedeniyle Kreş ve Anaokulumuza 16/03/2020 Tarihinden İtibaren “3 (üç) Hafta” Ara Verilmiştir.

Minik Laleler Kreş ve Anaokulu Veli Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde ifade edilen “Yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve Hıfzıssıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi” maddesine istinaden, Ülkemizde bulunan Covid-19  (Coronavirüs) salgını sebebiyetiyle Anaokulumuzda verilmekte olan eğitim-öğretime  “3 (üç) hafta ”  ara verilmiştir.

 ” İktisadi İşletmeler Yönetim Kurulu”