Sınıf Birleştirme İlgili Duyuru

İdaremizce Temmuz ayı için alınan karalarlar doğrultusunda Yıldızlar ve Gökkuşağı sınıflarının Çalışkan Arılar sınıfı ile birleştirmesine ve sınıf hocalarının görevlerine son verilmesine karar verilmiştir.