Robotik Kodlama ve İşaret Dili Yeni Müfredatımıza Eklendi.

Minik Lalelerimiz Robotik Kodlama ve İşaret Dili Eğitimi Alıyor Minik Laleler Kreş ve Anaokulu (MİLA) öğrencileri ders programına eklenen iki yeni alanda eğitim almaya başladı. Minik Lalelerimiz, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fevzi İnan Dönmez’in verdiği Robotik Kodlama Atölyesinde bilgisayar ve teknoloji dünyası ile tanışırken, Eğitimci Taha Oruç tarafından verilen İşaret Dili Atölyesinde de ilk kez karşılaştıkları bir iletişim yöntemini deneyimliyorlar. Mühendislik konusunda algının oluşması, çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi, analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma, olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme gibi kazanımların elde edildiği Robotik Kodlama Atölyesi, 60 ay ve üstü öğrencilere yönelik ve haftada iki saat sürüyor. Minik Lalelerimiz bu atölyede, robotların nasıl çalıştığı, nasıl hareket ettiği; insanlarla robotların benzerliklerinin ve farklılıklarının neler olduğu gibi temel bilgiler ediniyor. İşaret Dili Atölyesi de haftada iki saat olup 49-59 ay ve 60 ay üstü yaş gruplarındaki Minik Lalelerimiz tarafından alınıyor. Minik Lalelerimizin çeşitli yönergeler doğrultusunda ve hiç konuşmadan iletişimin nasıl kurulabileceğini kavramasının amaçlandığı bu atölyede, çocuklar sessiz bir şekilde dudak okuyarak, söylenen kelimelerin nasıl algılanabileceği konusunda bilgileniyor.