Minik Lalelerin Bahar Şenliği

MİLA Bahar Şenliğinde Minik Lalelerimiz Yeteneklerini Sergiledi

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Minik Laleler Kreş ve Anaokulu (MİLA) öğrencilerimiz Bahar Şenliğinde yeteneklerini sergiledi. Kongre ve Kültür Merkezimizde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ, MİLA Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil Tatık, MİLA Müdürü Arş. Gör. Mehmet Başaran, İktisadi İşletmeler Müdürü Öğr. Gör. Ömer Tuna, MİLA personeli, öğrenci velileri ve misafirlerimiz katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında MİLA’da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, okul öncesi dönemindeki çocukların yaşamlarının en kritik evresinde bulunduklarını ve bu durumun kreş ve anaokullarının sorumluluğunu arttırdığını söyledi. MİLA’nın esnek bir yapıyla ileriye yönelik olarak sürekli kendisini güncelleyen ve geliştiren bir eğitim kurumu olarak ilk yılında büyük başarı elde ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Tüzer, Muş’un kaliteli eğitim hizmeti anlayışı beklentisini karşılamayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Tüzer, MİLA’nın kuruluş aşamasında ve ilk yılında emeği geçen personele teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

MİLA Müdürü Arş. Gör. Mehmet Başaran, çocuk eğitiminin tarihsel gelişimine değindiği konuşmasında okul öncesi eğitim kurumlarının günümüzde değişen misyonu hakkında açıklamalar yaptı. Toplumun okul öncesi eğitimden beklentilerinin arttığına dikkat çeken Arş. Gör. Başaran, okul öncesi eğitimin zamanın gerektirdiği teknoloji ve duyu eğitimine ek olarak özellikle ailelerin de katılımıyla ahlak, edep ve çocukların kendi toplumsal kimliklerini edinmelerine yönelik faaliyetlere de öncelik vermeleri gerektiğini ve MİLA’nın da bu konuda kayda değer aşamalar kaydettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 0-2, 3-4 ve 5 yaş grubu üç sınıfın hazırlamış olduğu “Dik Dur Kardeşim”, “Yumurta Taşıma”, “Sandalye Kapmaca”, “Çocuğunuzu Ne Kadar Tanıyorsunuz?” “Müzikal Skeç”, “Atık Materyallerden Yapılmış Defile Gösterisi” ve “Karagöz-Hacivat Gösterisi” etkinlikleri sahnelendi.

Misafirlerimizin, velilerin ve özellikle de çocuklarımızın çok eğlendiği Minik Lalelerimizin Bahar Şenliğinin sonunda, MİLA atölyelerine destek sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım (STEM), Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Öcal (Drama), Arş. Gör. Yalçın Dicle (Ritim), Öğr. Gör. Ercihan Ülger (Ritim), Öğr. Gör. Erhan Karadağ (Görsel Sanatlar), Öğr. Gör. Sedat Kaya (Beden Eğitimi), Fatih Tekin (Halk Oyunları), Arş. Gör. Sema Şimşek Eke (İngilizce), Arş. Gör. Kader Güzel (İngilizce), Arzu Sayan (Değerler Eğitimi), Özge Tuna (Gastronomi) ve Pamuk Demirelli (Ritim) teşekkür belgelerini aldılar.